Уроци за фотошоп

Инструменти за маркиране

Задача 1.

Да се изберат и обединят две снимки с подходящи цветове и съдържание.


Повече...

Фигури, слоеве и стилове

Задача 2.

Нарeжете една голяма снимка на малки снимки и ги поставете върху подходящ фон.


Повече...

Работа с текст

Задача 3.

Създайте текст, запълнен с картина. Използвайте инструмента Horizontal Type Mask Tool и командите Edit/Copy и Edit/Paste.

Повече...

Смекчаване на селекция

Задача 4.

Да се избере подходяща снимка и да се направи ефект на винетка /мека, избледняваща периферна ивица около изображението/ .

Повече...

Колажи

Задача 5.

Изтеглете две изображения от интернет – на река и на лека кола. Създайте колаж, според който колата попада в реката.

Повече...

Текстов 3D ефект

Задача 6.

Да се напише подходящ текст и с подкомандата Duрlicate Layer текстът да се направи тримерен.

Повече...