Уроци за фотография

Цветовите пространства във фотографията

Какво представляват и защо са важни за нас?

Цветното пространство е специфична организация на цветове. В комбинация с устройство за възпроизвеждане (монитор, принтер, хартия и т.н.) ни позволява да представим нашата фотография по възможно най-добрия начин.

В дигиталната фотография основно използваме три цветни пространства – sRGB, Adobe RGB и ProPhoto RGB.

Тази графика представлява абстрактен математически модел на тези цветни пространства.Adobe RGB и ProPhoto RGB ни позволяват да предадем много повече цветове.На практика нашите фотоапарати винаги прилагат към дигиталния файл sRGB или RGB профил,в зависимост от това,каква настройка сме избрали.Това има значение,когато снимаме в JPG.

Ако кликнете на линка в полето очертано с червено се отваря следния прозорец:

И можем да изберем едно от трите пространства.Как да преценим кой модел да използваме?


На първо място трябва да решим какво ще правим с тази фотография.Ако ще я използваме за интернет или ще я отпечатваме във фотоателие,разполагащо с минилаб,sRGB е строго препорачително.

Използването на ProPhoto RGB е най-добрия избор,но изисква повече познаване на целия процес до печата.ProPhoto RGB все още не се поддържа от камерите,мониторите,принтерите и хартиите,но въпреки това ако умеете да го използвате ще получите наистина спиращ дъха принт.

Често се налага да конвертираме от едно пространство в друго.Правилната конверсия ни позволява да запазим цветовете без драстични загуби.Мисля,че на всеки е ясно,че от по-голямото може да се премине към по-малкото пространство,но обратно няма смисъл.