Научи повече

Проверете знанията си

  1. Кой от изброените фотографи е портретист?

 • Джими Нелсън
 • Евгени Динев
 • Питър Лик

  2. Кой от изброените фотографи е пейзажист?

 • Ерик Лафорг
 • Дарън Уайт
 • Мани Либродо

  3. Коя от изброените програми не е за обработка на снимки?

 • PhotoScape
 • Publisher
 • Gimp

  4. Коя от изброените марки фотоапарати е най-скъпа?

 • Hasselblad H4D-60
 • Leica S2
 • Kodak DCS Pro SLR/c

  5. Колко са категориите в секция Youth на Международния конкурс"Sony World Photography"?

 • 10 секции
 • 3 секции
 • 14 секции

  6. Кой е на първо място в категория„Дръзки изследователи” на Международния фотографски конкурс за деца?

 • Алики Ковачевич
 • Стефани Барутова
 • Виктория Каменова


   Резултат:   Верни отговори:

   

Любопитно

Любими сайтове