3D Модел

Изработен проект


  • Домашна техника и икономика на тема"Конструкции"-VIклас

  • Симеона Кротева

  • Анна-Мария Миладинова

  • URL адрес на сайта на училището: http://petosoubl.com

  • Адрес на училището: Благоевград, ул. "Христо Чернопеев" - 16

/

Любопитно

Любими сайтове