Що е фотография

Фотография се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината върху фоточувствителни материали (филм) или електронно. За целта се използват фотоапарати. Продуктът на фотографията се нарича фотографска снимка или просто снимка.

В по-общия смисъл на думата фотографията е изкуство за получаване на фотоснимки, където основният творчески процес се заключава в търсене и намиране на композиция, подходящо осветление и момент. Всичко това се определя от опита и уменията на фотографа, а също и от неговите предпочитания и вкус.

Как да „замъгля фона“ като снимам?

Ще отговоря на тези, които не искат да вникнат в детайли и притежават компактен фотоапарат. Снимайте на режим „портрет“ или „макро“, с максимален zoom възможно най-близо до обекта, който искате да снимате.

Замъгляването, за което говорим, се нарича още „боке“. Думата идва от японски и означава „замъгляване“. В текущата публикация ще използвам българската дума.

Частичното замъгляване на картината в кадъра е характеристика на обектива. В зависимост от обектива, настройката и позицията му, замъгляването може да бъде по-силно и по-слабо. Две са условията за степента на замъгляване.

1. Опънете ръката си с палеца закрийте края на текущото изречение и фокусирайте зрението си върху пръста си и опитайте да прочетете текста встрани.

2. Приближете палеца си на 1 педя от очите и фокусирайте върху него и опитайте да прочетете текста на монитора.

Любопитно

Любими сайтове